DIGITAL TRANSFORMASJON

 

     

LES MER HER

BLI EN DEL AV OSS?

 

New call-to-action

PROSJEKTBISTAND?

 

icons8-thick-arrow-pointing-down-96

VI LEVERER DISSE TJENESTENE (OG LITT TIL)

Prosjektleder

Prosjekt og

program

Vi leverer en rekke prosjekt- og programtjenester, hvor vi bidrar i alle prosjekt- og programfaser. Leveranser tilpasses alltid kundenes ønsker og behov. Våre konsulenter jobber iht. beste praksis og metodeverk som PRINCE2 og PMP.

Vi utfører bl.a.:

 • Program- og prosjektledelse
 • Prosjektstyring
 • Prosjektsikring og analyse
 • Prosjekteringsledelse

icons8-business-96

Forretnings-

rådgivning

Våre konsulenter kan bistå som strategiske partnere innen digitalisering og effektivisering, i tillegg til å være en operasjonell støttespiller innen endringsfaser. Vi har solid erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom IT og forretning, og forstår hvordan IT kan tilrettelegge for nye forretningsmuligheter.

Vi utfører bl.a.:

 • Strategiutvikling
 • Virksomhetsstyring
 • Virksomhetsforbedring
icons8-console-96

System og

applikasjoner

Vi utvikler idéer, produkter og systemer som kan tilpasses og skaleres. Våre konsulenter benytter normalt DevOps og Scrum for å konstruere fleksible og effektive løsninger. Vi behersker også andre metodikker og rammeverk. Hvilke vi bruker, avhenger stort sett av kunden og prosjekt.

Vi utfører bl.a.:

 • Applikasjons- og systemarkitektur
 • Applikasjons- og systemutvikling
 • Applikasjons- og systemintegrasjon
 • DevOps
 • Prosess- og funksjonell design

Test og testledelse

icons8-checked-checkbox-96

Vi utfører hele testløpet fra analyse og planlegging, til evaluering og rapportering av sluttresultater. Våre testressurser går gjerne inn i etablert prosjektlinje og utøver test iht. kundens strategi og metodikk, eller vi kan innføre velprøvde metoder og verktøy.

Vi utfører bl.a.:

 • Testledelse
 • Infrastrukturtesting
 • Testutvikling
 • Testrådgivning
 • Ytelsestesting

Kunstig intelligens 

og datainnsikt

icons8-learning-96

Våre konsulenter bistår med å etablere innsikt i virksomheters datasiloer, og med å danne datastrategier basert på datamengdene. Vi utforsker, strukturerer, vasker og sorterer data, og vi bruker denne dataen til verdiskapning gjennom visualisering, analyse og maskinlæringsteknologi / automasjon.

Vi utfører bl.a.:

 • Dataanalyse
 • Maskinlæring
 • Data Science og Engineering
 • Robot Prosess Automatisering

Sikkerhet

Våre konsulenter bruker risikostyring og IT-sikkerhet som et rammeverk for å sikre intellektuelle eiendeler. Vi bistår virksomheter med deres forståelse og prioriteringer, i tillegg til å ta tak i risikoene forbundet med digitalisering, og det stadig voksende digitale trusselbildet.

icons8-burglary-96

Vi utfører bl.a.:

 • Sikkerhetsledelse
 • Sikkerhetsarkitektur
 • Risikovurderinger
 • Identitets- og tilgangsstyring
icons8-rainbow-96

Skyen og

infrastruktur

Vi optimaliserer nettverk- og skyløsninger gjennom ekspertkompetanse på design, arkitektur og implementasjon. Vi behersker skyplattformer som Azure, AWS og Google Cloud, og de nyeste software definerte nettverksteknologier.

Vi utfører bl.a.:

 • Multicloud-løsninger
 • Cloud-Networking
 • Infrastrukturdesign
 • Infrastrukturarkitektur
 • Infrastrukturimplementasjon
 • Drift

Drift og forvaltning

icons8-stack-96

Vi bistår virksomheter som har en hybride IT-infrastrukturer, som fysisk utstyr og tjenester i skyen. Våre konsulenter overvåker, drifter og forvalter IT-infrastrukturer, og sikrer data enten de er i datarom, driftssenter eller i skyen.

Vi utfører bl.a.:

 • Overvåkning og forvaltning av infrastruktur
 • Integrasjon og forvaltning av skytjenester fra ulike leverandører
 • Integrasjon og forvaltning av applikasjoner
 • Applikasjon- og serverdrift

VI HAR KONTRAKTER MED VIRKSOMHETER SOM

Stortinget-1
Digital Spaces
DFØ-1
UpStacked
Kolumbus

VI DRIVER ANNERLEDES!

icons8-hang-10-96 INTERESSERT I Å

BLI EN AV OSS?

Med ambisjoner om å bygge det råeste teknologiuavhengige konsulenthuset, jobber vi aktivt for å rekruttere de beste innenfor våre fagfelt.

BLI EN DEL AV OSS?

Se bort ifra lite byråkrati, kort vei til beslutninger og deg i sentrum, skal vi karakteriseres av stikkord som dette:

Seniorkompetanse | Bred erfaring | Spennende prosjekter | Påvirke selskapets retning | Overskudd eller eierskap

Nysgjerrig på å jobbe hos oss?

Collage

REFERANSEPROSJEKTER

Noen av våre spennende pågående prosjekter

login_logo

Prosjekt: IT-infrastrukturplattform (SaaS) for monitorering med verktøy som ticketing, Real-Time topologi, inventar og rapporteringssystem i en sentralisert portal i AWS.

Fagområder: Prosjektledelse, forretningsrådgivning, system og
applikasjoner, test og testledelse, kunstig intelligens og datainnsikt, sikkerhet, skyen og infrastruktur, samt drift og forvaltning

Teknologier: Cisco, pfSense, AWS, Linux, MySQL, MariaDB, Django, Bash, Celery, IPFIX, Netflow, Kafka / KSQL, MySQL, RabbitMQ, Ubuntu, Zabbix og Netflow

Digital Spaces

Prosjekt: Dataplattform (SaaS / PaaS) som samler, behandle og analysere store mengder data. Kunder kan koble til datakildene og målsystemene sine, hvor plattformen bryter ned datasiloer med formål om å digitalisere forretningsprosesser eller implementere IoT-Use-Case.

Fagområder: Prosjektledelse, forretningsrådgivning, system og
applikasjoner, test og testledelse, kunstig intelligens og datainnsikt, sikkerhet, skyen og infrastruktur, samt drift og forvaltning

Teknologier: Apache Kafka, Kafka Streams, Spark, Node-RED, Node.js, MQTT, PostgreSQL, MongoDB, AWS, Azure, Google Cloud

icons8-maintenance-96

Prosjekt: MSP-plattform for omfattende og "Zero Touch" administrasjon av IT-tjenester via internett. Plattformen håndterer hele livssyklusen fra fysisk til virtuell infrastruktur, med komplett Service Management-funksjonalitet.

Fagområder: Prosjektledelse, forretningsrådgivning, system og
applikasjoner, test og testledelse, Kunstig intelligens og datainnsikt, sikkerhet, skyen og infrastruktur, samt drift og forvaltning

Generelle henvendelser

icons8-messaging-96 +47 484 00 997

icons8-letterbox-96 sales@makingblue.com

Salg og partnerskap

icons8-messaging-96 +47 484 00 997

icons8-letterbox-96 sales@makingblue.com

 

Besøks- og postadresse:

icons8-city-buildings-96 Making Blue AS

icons8-signpost-tourist-96 Øvre Slottsgate 27, 0157 Oslo, Norge

icons8-business-96-1 Org.nr. 923 362 002

 

Making Blue AS ©